Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της τηλεργασίας από την Γραμματεία του Τ.Μ.Ο.Δ.

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΠΠΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες των ΠΜΣ του ΤΜΟΔ και οι Υποψήφιοι/Υποψήφιες Διδάκτορες του ΤΜΟΔ, λόγω των έκτακτων συνθηκών συνεπεία των αυστηρών προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού COVID 19, αλλά και της ανάγκης για συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της Γραμματείας και της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος, να αξιοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας με τη Γραμματεία, εξ αιτίας και της τηλεργασίας του προσωπικού, για ό,τι χρειάζονται, και συνακόλουθα θα λαμβάνουν απάντηση το ταχύτερο δυνατόν.

Ε-mail επικοινωνίας:

ΠΠΣ ΤΜΟΔ: TMOD_Gram_Foit@chios.aegean.gr
ΠΜΣ ΟΔΙΜ: odim_gram@chios.aegean.gr
ΠΜΣ ΜΕΔΜΟΔΕ: medmode_gram@chios.aegean.gr
ΠΔΣ ΤΜΟΔ: chios-tmod@aegean.gr

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Γραμματεία Τ.Μ.Ο.Δ.