Επικοινωνία

Γραμματεία Π.Μ.Σ. ΜΕ.Δ.Μ.Ο.Δ.Ε.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης,

Κουντουριώτου 41,

Τ.Κ. 82 132,

Χίος

Τηλ.: 2271035432

e-mail: medmode_gram@chios.aegean.gr