Επανεκκίνηση ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν του τεχνικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου και της σχετικής ενημέρωσης από την Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγήτρια κ. Χρυσή Βιτσιλάκη, από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020, θα ξεκινήσει και πάλι πλήρως η προγραμματισμένη εκπαιδευτική διαδικασία μέσω τηλεκπαίδευσης για τα μαθήματα του ΠΜΣ ΜΕ.Δ.Μ.Ο.Δ.Ε.