Ενημέρωση σχετικά με την Επανίδρυση ΠΜΣ ΜΕ.Δ.Μ.Ο.Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι  ολοκληρώθηκε επιτυχώς από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αρ.Πρωτ: 102615 /Ζ1, 21-6-2018) ο απαιτούμενος έλεγχος για την επανίδρυση του ΠΜΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας (ΜΕ.Δ.Μ.Ο.Δ.Ε.) (Master by Research on Financial and Management Engineering).

Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί πολύ σύντομα (αμέσως μετά την προσεχή  δημοσίευση σε ΦΕΚ του ΠΜΣ και του Κανονισμού του).

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειασθείτε μέχρι τότε,  παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο τηλέφωνο 2271035432  ή στο e-mail: medmode_gram@chios.aegean.gr

 

Από τη Γραμματεία