Ανακοινώσεις

Συμβουλευτικός Σταθμός Ψυχολογικής Υποστήριξης - ΝΑΥΤΙΛΟΣ

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Πρόληψης προσφέρονται δωρεάν στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Το Κέντρο Πρόληψης Χίου στεγάζεται στη Ροδοκανάκη 42, στον πρώτο όροφο, στο κέντρο της πόλης.
Οι ώρες και οι ημέρες επικοινωνίας είναι :
Δευτέρα - Πέμπτη: 08:15-14:15
Παρασκευή: 08:15-14:00
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Πρόληψης στα τηλέφωνα: 22710-40704 και 22710-20838 κατά το ωράριο λειτουργίας και να απευθυνθείτε στα στελέχη του Κέντρου, Στράτο Τσουκάρη, Μαρίνα Κυριάκου και Ελένη Κοτσάτου.

Διεξαγωγή μαθημάτων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας" Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020 - 2021 με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπαρ’ αριθμό 26/(έκτακτη) 12.10.20 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (επισυνάπτεται), η διεξαγωγή των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας", θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Διεξαγωγή Τελετών Καθομολόγησης στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19

Απόφαση της υπ΄αριθμ. 17/13.03.2020 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου Θέμα 2.2 «Διεξαγωγή Τελετών Καθομολόγησης στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19»

1η Καθομολόγηση αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας»

Την Τετάρτη 05/12/2018 πραγματοποιήθηκε η 1η Καθομολόγηση αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (Master by Research on Financial and Management Engineering) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Θερμά συγχαρητήρια, καλή σταδιοδρομία και καλή επιτυχία στους μελλοντικούς τους στόχους !

Το ταξίδι της γνώσης συνεχίζεται…

Ενημέρωση σχετικά με την Επανίδρυση ΠΜΣ ΜΕ.Δ.Μ.Ο.Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι  ολοκληρώθηκε επιτυχώς από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αρ.Πρωτ: 102615 /Ζ1, 21-6-2018) ο απαιτούμενος έλεγχος για την επανίδρυση του ΠΜΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας (ΜΕ.Δ.Μ.Ο.Δ.Ε.) (Master by Research on Financial and Management Engineering).

Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί πολύ σύντομα (αμέσως μετά την προσεχή  δημοσίευση σε ΦΕΚ του ΠΜΣ και του Κανονισμού του).