Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της τηλεργασίας από την Γραμματεία του Τ.Μ.Ο.Δ.

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΠΠΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες των ΠΜΣ του ΤΜΟΔ και οι Υποψήφιοι/Υποψήφιες Διδάκτορες του ΤΜΟΔ, λόγω των έκτακτων συνθηκών συνεπεία των αυστηρών προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού COVID 19, αλλά και της ανάγκης για συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της Γραμματείας και της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος, να αξιοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας με τη Γραμματεία, εξ αιτίας και της τηλεργασίας του προσωπικού, για ό,τι χρειάζονται, και συνακόλουθα θα λαμβάνουν απάντηση το ταχύτερο δυνατόν.

Έναρξη διαδικασίας για την απαλλαγή διδάκτρων ακαδ. έτους 2020-2021

Προσκαλούνται οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» έτους,εισαγωγής 2020, που επιθυμούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 10.11.2020 έως 27.11.2020
Η αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 131757/Ζ1/02.08.2018 Υ.Α., υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/νες ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα στη διεύθυνση:

Επανεκκίνηση ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν του τεχνικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου και της σχετικής ενημέρωσης από την Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγήτρια κ. Χρυσή Βιτσιλάκη, από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020, θα ξεκινήσει και πάλι πλήρως η προγραμματισμένη εκπαιδευτική διαδικασία μέσω τηλεκπαίδευσης για τα μαθήματα του ΠΜΣ ΜΕ.Δ.Μ.Ο.Δ.Ε.

Προσωρινή διακοπή του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου των Πανεπιστημιακών Μονάδων Σάμου και Χίου του Ιδρύματος για λόγους ασφάλειας, λόγω ισχυρής σεισμικής δόνησης

Εξαιτίας της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε την Παρασκευή 30.10.2020 στον θαλάσσιο χώρο βόρεια της Σάμου, σύμφωνα με απόφαση της Πρυτάνισσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνεται η προσωρινή διακοπή του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου των Πανεπιστημιακών Μονάδων του Ιδρύματος, Σάμου και Χίου, για λόγους ασφάλειας, από τη Δευτέρα 02/11/2020 και έως ότου ελεγχθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις των ανωτέρω Μονάδων αρμοδίως, από κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας..

Η απόφαση αφορά στο σύνολο των μαθημάτων ανεξαρτήτως εάν πραγματοποιούνται εξ' αποστάσεως.

Συμβουλευτικός Σταθμός Ψυχολογικής Υποστήριξης - ΝΑΥΤΙΛΟΣ

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Πρόληψης προσφέρονται δωρεάν στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Το Κέντρο Πρόληψης Χίου στεγάζεται στη Ροδοκανάκη 42, στον πρώτο όροφο, στο κέντρο της πόλης.
Οι ώρες και οι ημέρες επικοινωνίας είναι :
Δευτέρα - Πέμπτη: 08:15-14:15
Παρασκευή: 08:15-14:00
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Πρόληψης στα τηλέφωνα: 22710-40704 και 22710-20838 κατά το ωράριο λειτουργίας και να απευθυνθείτε στα στελέχη του Κέντρου, Στράτο Τσουκάρη, Μαρίνα Κυριάκου και Ελένη Κοτσάτου.

Διεξαγωγή μαθημάτων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας" Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020 - 2021 με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπαρ’ αριθμό 26/(έκτακτη) 12.10.20 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (επισυνάπτεται), η διεξαγωγή των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας", θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Διεξαγωγή Τελετών Καθομολόγησης στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19

Απόφαση της υπ΄αριθμ. 17/13.03.2020 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου Θέμα 2.2 «Διεξαγωγή Τελετών Καθομολόγησης στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19»

Pages