4. Εργαλείο σχεδιασμού εμπορευματικών κέντρων

- Τι είναι τα εμπορευματικά κέντρα
- Τύποι και υποδείγματα
- Πως σχεδιάζεται ένα εμπορευματικό κέντρο (παράμετροι χωροταξίας, συνδέσεις, κλπ)
- Εσωτερικός σχεδιασμός του master plan: Αποθηκευτικοί χώροι, χώροι μεταφόρτωσης, εξωτερικές αποθήκες, θέσεις στάθμευσης
- Ανάπτυξη εργαλείου σχεδιασμού
- Case studies: Θριάσιο, Γκόνος